top of page

מערכות ישיבה עם ריקליינר 

לא מוותרים על הפינוק של סלון ריקליינר?

אקסלנט מייבאת מערכות ישיבה איטלקיות עם רמת הגימור הגבוהה ביותר, תוך שמירה על עיצוב מרענן ונוחות מירבית.

למה כדאי לקנות אצלנו מערכות ישיבה עם ריקליינר?

 

מערכות הישיבה של אקסלנט רהיטים הנפתחות באמצעות ריקליינרים כולן נפתחות באמצעות מנוע חשמלי המיוצר גם הוא באיטליה. 

מכיוון שבאקסלנט רהיטים מערכות ישיבה עם ריקליינר הינן בעלות מנוע חשמלי, קיים גם מנגנון הרחקה אמיתי מהקיר. 

 

המשמעות היא שניתן למקם סלון ריקליינר בצמוד לקיר ללא צורך בשמירת מרחק של 10-15 ס"מ מהקיר!

Сristal :סלון איטלקי דגם
Сristal :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Сristal :סלון איטלקי דגם
Сristal :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Prince :סלון איטלקי דגם
Prince :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד. כמו כן ניתן להזמין סלון איטלקי זה כסלון פינתי או כ-3+2

press to zoom
Prince :סלון איטלקי דגם
Prince :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד. כמו כן ניתן להזמין סלון איטלקי זה כסלון פינתי או כ-3+2

press to zoom
cesar סלון איטלקי עם ריקליינר
cesar סלון איטלקי עם ריקליינר

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
cesar סלון איטלקי עם ריקליינר
cesar סלון איטלקי עם ריקליינר

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Luxor :סלון איטלקי דגם
Luxor :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Bellagio :סלון איטלקי דגם
Bellagio :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי ומערכת תאורה אופציונאלית. מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Bellagio :סלון איטלקי דגם
Bellagio :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי ומערכת תאורה אופציונאלית. מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Renee: סלון איטלקי דגם
Renee: סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה פינתית בעלת מנגנון הרחקה. סלון איטלקי המיוצר באיטליה ומיובא באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. ניתן להזמין בריפודי עור או בד.

press to zoom
Urban :סלון איטלקי דגם
Urban :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Royal :סלון איטלקי דגם
Royal :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Royal :סלון איטלקי דגם
Royal :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Royal :סלון איטלקי דגם
Royal :סלון איטלקי דגם

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
Palace סלון איטלקי
Palace סלון איטלקי

רהיטים איטלקיים- מערכת ישיבה איטלקית עם ריקליינר חשמלי, מערכת ישיבה המיוצרת כולה באיטליה ומיובאת באופן בלעדי ע"י אקסלנט רהיטים. סלונים איטלקיים אלה ניתן להזמין בריפוד עור או בד.

press to zoom
bottom of page